Niat Sholat Sunah Sebelum Sholat Jumat atau Qobliyah

Okinmedia.id – Niat Sholat Sunah Sebelum Sholat Jumat harus diketahui oleh para semua umat muslim khususnya laki-laki. sholat sunnah yang satu ini tentunya dapat dilakukan sebelum ataupun sesudah sholat Jumat.

Sholat Sunnah yang dikerjakan sebelum sholat Jumat yaitu sholat qobliyah dan setelah sholat Jumat yaitu sholat ba’diyah.

Niat Sholat Sunah Sebelum Sholat Jumat

Niat Sholat Sunnah 4 Rakaat

Dilakukannya sholat sunnah yang dikerjakan sebelum melangsungkan sholat Jumat lebih dikenal dengan sebutan sholat qobliyah. Adapun untuk niat sholat dalam melangsungkan sholat sunah Jumat qobliyah bersama artinya sebagai berikut:

Ushalli sunnatal Jumu’ati rak’ataini qabliyyatan lillahi ta’ala

Yang artinya: Aku niat sholat sunnah qobliyah Jumat 2 rakaat dengan menghadap kiblat karena Allah ta’ala

Niat Sholat Sunah Jumat Qobliyah 4 Rakaat

Adapun akan berbeda halnya niat sholat sunah sebelum sholat Jumat sebanyak 4 rakaat ini. Berikut niat yang bisa diucapkan dalam melangsungkan sholat sunah empat rakaat sebelum sholat Jumat:

Ushalli sunnatal Jumu’ati arba’a rak’ataini qabliyyatan lillahi ta’ala

Yang artinya: Aku niat sholat sunnah qobliyah Jumat 4 rakaat dengan menghadap kiblat karena Allah ta’ala.

sunah sholat jumat

Niat Sholat Sunah Sesudah Sholat Jumat

Bagi para ulama telah menyepakati bahwasanya untuk sholat sunah yang dapat dikerjakan sesudah sholat Jumat. Dari sholat tersebut merupakan sholat Sunnah serta termasuk dari rawatib ba’diyah Jumat. Adapun untuk niat sholat sunnah Jumat ba’diyah dengan niat sebagai berikut:

Ushalli sunnatal Jumu’ati rak’ataini ba’diyatan lillahi ta’ala

Yang artinya: Aku niat sholat Sunnah sesudah Jumat 2 rakaat karena Allah ta’ala

Apa Itu Sholat Sunah Jumat

Sholat sunah Jumat merupakan salah satu dari sholat yang telah disyaratkan untuk dilakukan di hari Jumat. Sholat tersebut terdapat dua yang dapat dilakukan yaitu sholat qolbiyah Jumat serta sholat ba’diyah Jumat.

Sholat qolbiyah Jumat dapat dikerjakan sebelum melangsungkan sholat Jumat dengan bacaan niat sholat sunah sebelum sholat Jumat. Sementara itu, untuk sholat ba’diyah Jumat dilakukan sesudah melaksanakan sholat Jumat.

Dengan adanya sholat sunnah qobliyah Jumat dijadikan sebagai pengganti bagi posisi sholat sunah untuk qolbiyah dzuhur. Hal seperti ini tentunya telah disebutkan dari sebuah hadis HR Ibnu Hibban, hadis sahih.

Sholat qobliyah Jumat sendiri tentunya dapat dilakukan sesudah masuk di waktu Jumat. Jika telah mendekati khutbah ataupun telah masuk khotbah tentunya bisa melaksanakan sholat qobliyah yang dikerjakan secara ringkas.

Sementara itu, bagi umat muslim juga telah disunahkan dalam mengerjakan sholat Sunnah sesudah sholat Jumat. Sehingga perlu memperhatikan adanya bacaan niat baik itu untuk sholat Sunnah sebelum sholat Jumat ataupun sesudah sholat Jumat.

Tata Cara Sholat Qobliyah Jumat

Adanya sholat sunnah yang dilakukan sebelum sholat Jumat yaitu sholat qobliyah Jumat. Pengerjaan untuk sholat sunnah sebelum menunaikan sholat Jumat ini biasanya minimal dua rakaat.

Rakaat pertama

 • Berdiri tegak dengan menghadap ke kiblat serta membaca bacaan niat sholat qobliyah
 • Membaca takbiratul ihram
 • Membaca bacaan doa iftitah
 • Melafalkan surat Al-Fatihah
 • Melafalkan salah satu surat pendek yang terdapat di dalam Alquran
 • Peragaan rukuk
 • Peragaan i’tidal
 • Sujud pertama dengan tuma’ninah
 • Duduk di antara dua sujud dengan tuma’ninah
 • Sujud kedua dengan tuma’ninah
 • Duduk dengan peragaan tasyahud awal
 • Bangkit supaya bisa masuk lagi ke rakaat kedua.

Rakaat kedua

 • Membaca bacaan surat Al-Fatihah
 • Membaca bacaan salah satu surat pendek yang terdapat di dalam Alquran
 • Peragaan rukuk
 • Peragaan i’tidal
 • Sujud pertama dengan tuma’ninah
 • Duduk di antara dua sujud dengan tuma’ninah
 • Sujud kedua dengan tuma’ninah
 • Duduk pada tasyahud akhir dengan tuma’ninah
 • Salam

Tata Cara Sholat Ba’diyah Jumat

Berhubungan dengan tata cara serta lafad niat sholat sunah sebelum sholat Jumat dan sesudah sholat Jumat. Jika yang sebelumnya merupakan tata cara untuk sholat qobliyah Jumat. Tentunya juga bisa memahami terkait bagaimana tata cara yang perlu dilakukan untuk sholat ba’diyah Jumat.

Sholat ba’diyah Jumat ini merupakan salah satu sholat sunnah yang dapat dikerjakan telah melakukan sholat Jumat. Ketentuan untuk pengerjaan sholat sunah ini minimal 2 rakaat.

Rakaat pertama

 • Berdiri tegak dengan menghadap ke arah kiblat serta membaca bacaan niat sholat ba’diyah Jumat
 • Membunyikan takbiratul ihram
 • Membaca bacaan doa iftitah
 • Membaca bacaan surat Al-Fatihah
 • Membaca bacaan salah satu surat pendek yang terdapat di dalam Alquran
 • Memperagakan gerakan rukuk
 • Memperagakan gerakan i’tidal
 • Sujud pertama dengan tuma’ninah
 • Duduk di antara dua sujud dengan tuma’ninah
 • Sujud kedua dengan tuma’ninah
 • Duduk di tasyahud awal dengan tuma’ninah
 • Bangkit lagi untuk melanjutkan masuk ke rakaat kedua.

Rakaat kedua

 • Membaca bacaan surat Al-Fatihah
 • Membaca surat pendek yang terdapat di dalam Alquran
 • Gerakan rukuk
 • Gerakan i’tidal
 • Sujud pertama dengan tuma’ninah
 • Duduk diantara dua sujud dengan tuma’ninah
 • Sujud kedua dengan tuma’ninah
 • Duduk pada tasyahud akhir

Syarat Wajib dan Sah Melakukan Sholat Jumat

Syarat Wajib

Selain yang terdapat di dalam Alquran tentunya sholat Jumat atau yang dikenal sebagai kewajiban untuk dilakukan bagi laki-laki. Tentunya sudah terdapat di dalam hadis Rasulullah shallallahu alaihi wasallam yang sudah diriwayatkan oleh Abu Daud, Daruquthi, Baihaqi dan Hakim.

Adapun untuk syarat wajib dalam melaksanakan sholat Jumat sesuai dengan sunnah Rasulullah sebagai berikut:

 • Sebagai umat muslim yang beragama Islam
 • Telah balik ataupun dewasa
 • Tidak gila ataupun mengalami gangguan mental yang lainnya
 • Wajib bagi laki-laki dan tidak wajib bagi wanita untuk menjalankan sholat Jumat
 • Sehat jasmani dan rohani, apabila orang sakit pastinya tidak memiliki kewajiban dalam melaksanakan sholat Jumat
 • Memiliki tempat tinggal tetap ataupun menetap ataupun bermukim, bagi orang-orang yang tengah di dalam perjalanan cukup jauh yang pastinya tidak akan memiliki kewajiban untuk melangsungkan sholat Jumat
 • Orang yang tengah berada pada perjalanan cukup jauh tidak memiliki kewajiban dalam mengerjakan sholat Jumat. Hal ini tentunya telah merujuk terhadap hadis dari Rasulullah shallallahu alaihi wasallam yang memberikan keringanan terhadap musafir tidak memiliki kewajiban menjalankan sholat Jumat.

Syarat Sah Sholat Jumat

Menjalankan sholat Jumat biasanya tidak terlepas dengan bunyi niat sholat sunah sebelum sholat Jumat. Apabila sudah mengerjakannya tentunya bisa memahami apa saja persyaratan sah untuk melangsungkan sholat Jumat.

Ketentuan syarat sah tersebut tentunya menjadi beberapa hal yang perlu diperhatikan dan dipenuhi bagi keseluruhan umat muslim laki-laki. Khususnya ketika akan melangsungkan sholat Jumat dengan syarat sah sholat Jumat di antaranya sebagai berikut:

 • Dilakukan pada saat sudah memasuki waktu Zuhur
 • Sholat Jumat dapat dilakukan di suatu tempat baik itu desa ataupun kota yang telah termasuk di dalam lingkup perkampungan
 • Wajib untuk dikerjakan secara berjamaah dengan adanya jumlah minimal yang telah hadir di dalam sholat Jumat tersebut sebanyak 40 orang
 • Dimulai dengan melangsungkan khutbah termasuk dengan membaca rukun khotbah sebelum nantinya memulai dalam melaksanakan sholat Jumat
 • Sholat Jumat bisa dimulai pada saat khatib sudah membacakan rukun dari adanya dua khutbah

Baca juga: Niat Sholat Jumat Sesuai Sunnah dan Tata Cara Pelaksanaannya

Hukum Melangsungkan Sholat Sunnah Qobliyah Jumat

Dalam hal ini terdapat dua perbedaan dari adanya pendapat yang berhubungan dengan hukum sholat qobliyah Jumat. Dari pendapat yang pertama telah meyakini bahwasanya untuk hukum menjalankan sholat qobliyah Jumat merupakan sunnah mutlak. Sementara itu, dari pendapat lainnya mengatakan bahwasanya untuk sholat ini memang tidak disunahkan.

Merujuk terhadap Imam Abu Hanifah serta para ulama Mazhab Syafi’i mengatakan bahwasanya untuk hukum sholat qobliyah Jumat ini merupakan sunnah serta sangat dianjurkan. Dalam melaksanakan sholat qobliyah Jumat tentunya harus memahami arti niat sholat sunah sebelum sholat Jumat ini.

Dari pendapatnya tersebut telah diperkuat dengan adanya dalil yang telah tercantumkan di dalam hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis tersebut meriwayatkan dari Abi Hurairah r.a yang mengatakan bahwasanya Sulayk Al Ghathafani telah datang ke masjid.

Sementara itu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam sedang melangsungkan khotbah. Kemudian nabi menanyakan terkait sudahkah sholat sunah sebelum datang untuk melangsungkan sholat Jumat.

Selain itu, juga terdapat pendapat dari Imam Maliki yang menjadi sebagian dari ulama Mazhab Hambali. Dilaksanakannya sholat qobliyah Jumat tentunya bukan bagian dari dijalankan ibadah sunnah yang telah dianjurkan.

Telah terdapat dalil yang memberikan penjelasan terkait hal ini di dalam sebuah hadis. Dalil tersebut berasal dari Saib Bin Yazid Dengan hadis riwayat jamaah kecuali imam muslim.

Sehingga dalam melaksanakan sholat sunnah qobliyah Jumat ini bisa dikerjakan ataupun tidak mengingat hukumnya adalah sunnah. Akan tetapi, perlu mengetahui bunyi niat sholat sunah sebelum sholat Jumat. Meskipun untuk pelafalannya sendiri hanya diucapkan di dalam hati.

Bacaan untuk niat sholat sunnah qobliyah Jumat ini pastinya berbeda dengan sholat Jumat. Bagi siapa pun yang akan mengerjakan sholat Jumat bisa melaksanakan sholat sunnah qobliyah Jumat sebanyak 2 rakaat ataupun 4 rakaat.

Dikarenakan untuk menjalankan sholat sunnah qobliyah Jumat ini hukumnya sunnah tentunya tidak ada patokan harus melaksanakannya sebanyak mungkin. Jika sudah sesuai dengan ketentuan syarat wajib dan sah untuk menjalankan sholat sunnah tentunya sudah terhitung dalam menjalankan ibadah sholat qobliyah Jumat.

Amalan sunnah ini bisa dikerjakan bagi umat muslim sebelum nantinya melaksanakan sholat Jumat atau yang dikenal sebagai sholat qobliyah. Perlu menjadi pemahaman bahwasanya ibadah inilah lebih dianjurkan supaya nantinya dapat menggantikan sholat rawatib. Biasanya untuk pengerjaannya sendiri dilakukan sebelum melaksanakan sholat zuhur.

Sholat qobliyah menjadi sholat sunnah yang dapat dikerjakan sebelum melakukan sholat fardu. Dari waktu pengerjaannya sendiri ketika telah memasuki waktu untuk sholat wajib.

Sholat qobliyah Jumat telah dilakukan sejak dari masa kepemimpinan Umar bin Khattab. Amalan inilah yang telah dibahas pada hadis riwayat Tirmidzi. Dari salah satu sahabat Rasulullah yaitu Abdullah Ibnu Mas’ud telah mengerjakan ibadah sholat sunnah sebelum melaksanakan sholat Jumat hingga 4 rakaat.

Dalam melaksanakan sholat qobliyah baik itu sebanyak dua rakaat dengan satu salam ataupun 4 rakaat dengan satu salam tetap sah. Dari keduanya tersebut dianggap sah serta dapat disesuaikan terhadap contoh dari Rasulullah shallallahu alaihi wasallam.

Itulah niat sholat sunah sebelum sholat Jumat yang bisa diketahui untuk nantinya dipraktikkan dalam menjalankan sholat qobliyah Jumat. Bunyi dari niat sholat sunnah qobliyah Jumat biasanya dilafazkan di dalam hati ketika akan memulainya.